reklama
Václav Antonín Kounic
Po dlouhá staletí byly habsburská říše a Francie úhlavními nepřáteli
Habsburská armáda
Hlavní část rakousko-uherské armády tvořily pěší, dělostřelecké a jízdní útvary, které byly doplňovány podle územního principu
Šlechta
Přestože si byli podle prosincové ústavy z roku 1867 všichni lidé před zákonem rovni, společnost nadále zůstávala do určité míry hierarchizovaná
Vznik šlechty
Odkud se vlastně vzali první šlechtici a co to bylo za lidi?
reklama
reklama