reklama
Historie hysterie
Zatímco Řekové zklidňovali hysterické ženy manželstvím, novověcí lékaři sázeli na omamné látky
Lámání v kole
Katovská profese zajišťovala poměrně slušné živobytí. Šlo však o těžce zasloužené peníze
Historie parfémů
Zatímco v antice byly parfémy součástí každodenní hygieny, ve středověku na nějakou dobu zmizely ze scény
Odkouzlení světa
S nástupem osvícenství začala pozdně středověká konstrukce zločinu čarodějnictví postupně ztrácet své opodstatnění
reklama