reklama

Kalendárium

25.8.1925
Conrad von Hötzendorf (1852-1925)

Náčelník generálního štábu dostal největší životní příležitost ukázat své vojenské schopnosti během vypuknutí Velké války. A právě ta srazila Hötzendorfovi, který zemřel 25. srpna 1925, pomyslný hřebínek.

24.8.1572
Bartolomějská noc

Desetiletí náboženských válek ve Francii spělo z 23. na 24.

23.8.1866
Prusko-rakouská válka

Prvním krokem k omezení vlivu Rakouska v Německu byl zánik Svaté říše římské. Tehdy jistě mocného císaře Františka nenapadlo, že uběhne pár desetiletí a postavení habsburského kolosu ve střední Evropě se výrazně promění. Definitivně ztratila podunajská monarchie na západě slovo 23. srpna 1866.

22.8.1485
Bitva u Bosworthu

22. srpen 1485 ukončil dlouholetý konflikt mezi dvěma anglickými rody, který historie označila jako válku růží. Mnohem důležitější ale bylo, že otevřela cestu na trůn Tudorovcům. V čele Anglie setrvala dynastie celých 118 let a nutno říct, že každý její panovník se zapsal do dějin.

21.8.1751
Marie Terezie (1717-1780)

Dřevěné stavby s doškovými střechami představovaly v novověku nejen obydlí většiny lidí na venkově, ale také nepřetržitou hrozbu požáru. A právě tu se pokusila Marie Terezie eliminovat, když vydala 21.

Stránky

reklama