reklama

české země

Masakr na Novoměstské radnici
Jagellonský věk byl dobou rozkvětu kultury a míru, ale také epidemií a vnitřních bojů
Slavná bratrovražda
Ve chvíli, kdy zůstalo bezvládné tělo knížete Václava ležet na místě činu, začalo se odehrávat druhé dějství boleslavské vraždy
Rozjaření vesničané
Historici popsali mnoho stran o těžkém údělu venkovanů v pobělohorském období. Jenže ti si na „zábavnější“ kratochvíle našli čas i v době temna
Vladislav Jagellonský
Ačkoliv byli Jagellonci českými králi, o zemi prakticky nedbali a za Čechy je lze považovat ještě méně než Jana Lucemburského
Zámek v Zákupech
Na zámku v Zákupech měl Ferdinand I. Dobrotivý k dispozici křeslo s nočníkem i vlastní výtah
Vestfálský mír
Jen málokterý válečný konflikt zpustošil Evropu tak jako třicetiletá válka

Stránky

reklama