reklama

české země

Erb Kouniců
Po Vídni se dlouho povídalo o zálibě knížete v mladých dívkách. Všichni to věděli, ale nic se nedělo, dokud to neprasklo
Koněspřežná dráha
Zatímco brněnské a vídeňské ulice brázdila parní tramvaj, Praha stále spoléhala na koňskou sílu
Sodomie v novověku
Náklonost k mladému služebníkovi stála rytmistra Alsborna hlavu
Novověké město
Jaké vůně vnímal člověk ve městě na rozhraní 16. a 17. století?
Basilejská kompaktáta
V podobě basilejských kompaktát přijaly obě dosud znesvářené strany kompromis. Přenesme se na chvíli do tehdejší Jihlavy, kde všichni s napětím očekávali císaře
Dělníci v dějinách
Do firmy, kde se i v zaměstnanecké otázce razilo heslo „jen nejlepší z dobrých“, rozhodně nebylo snadné se dostat

Stránky

reklama