reklama

literatura

Šimon Lomnický
Předchůdce Sigmunda Freuda rozebíral sex v Čechách už na konci 16. století. A pěkně si ho přibarvoval…
Bestiář
Mnoho obrázků a prazvláštních popisků. Odborná literatura nebo naprostá historická fikce? Středověká encyklopedie zvířat ze světa reálného i fantaskního! Co na tom, že nikdo netuší, kde leží jejich hranice...
Zakázaná láska
Těšanská Maryša opravdu strávila život ve vynuceném sňatku
Drama Maryša
Všichni ji známe ze školních let jako nešťastnici, která zabila svého muže tím, že mu podala otrávenou kávu. Byla tu však i skutečná Maryša
Alexandr Veliký
Evropská středověká epika si vybrala za vzor Alexandra Velikého. Jeho život se stal předlohou pro mnoho autorů, kteří v jeho činech viděli skutky svých vládců
Morava
Zrcadlo se skládá z více částí, v nichž učený heraldik pojednává o všem, co se byť jen okrajově týká Moravy
Krakov
Jednou z nejoblíbenějších českých knih raného novověku byl spis Bartoloměje Paprockého, rodáka z Paprocke Wole v Polsku, jímž oslavil Moravu a její šlechtické rody

Stránky

reklama