reklama

novověk

Sodomie v novověku
Náklonost k mladému služebníkovi stála rytmistra Alsborna hlavu
Oslava pašijí
V dobách našich raně novověkých předků měly pašije velice barvitý průběh
Nevěstince
V renesanční Evropě se pohled na sexualitu v některých ohledech uvolnil
Venkov za třicetileté války
Velké množství pozemků leželo po třicetileté válce ladem a tyto pusté usedlosti bylo třeba znovu osadit
Vestfálský mír
Čím déle třicetiletá válka trvala, tím jasnější bylo, že ani jedna strana nezíská rozhodující převahu. Bylo třeba uzavřít mír
Claude-Alexandre de Bonneval
Někteří šlechtici přecházeli Evropou sem a tam. Jedním z nich byl Claude-Alexandre de Bonneval, francouzský šlechtic, jenž za svůj život prošel Evropu směrem ze západu na východ.

Stránky

reklama