reklama

novověk

Babictví
I když byla porodní bába považována za osobu velice potřebnou, od středověku do 18. století ji od čarodějnice dělilo jen velmi málo. Co skutečně patřilo k výkonu její profese?
Vlkodlaci z Besançonu
Případy lykantropie se staly pro inkvizici perfektní příležitostí k demonstraci vlastní moci
Lykantropie
Psal se rok 1521, když před inkvizičním soudem ve východní Francii stanuli dva muži obžalovaní z prazvláštních deliktů...
Rozjaření vesničané
Historici popsali mnoho stran o těžkém údělu venkovanů v pobělohorském období. Jenže ti si na „zábavnější“ kratochvíle našli čas i v době temna
Sodomie v novověku
Náklonost k mladému služebníkovi stála rytmistra Alsborna hlavu
Oslava pašijí
V dobách našich raně novověkých předků měly pašije velice barvitý průběh

Stránky

reklama