reklama

Přemyslovci

Manželky Přemysla Otakara II.
Úlohou žen ve středověku bylo sehrát přidělenou roli a vnitřně počítat s tím, že každá figura může být obětována pro „větší dobro“. A výjimkou nebyla ani královna
Václav IV. a ženy
Jako správný panovník měl Václav IV. dvě lásky. Tou první bylo umění, tou druhou ženy
Obávaná kněžna
Alžběta si novou pozici první dámy knížectví patřičně užívala. A nehodlala couvnout ani před císařem
Žena ve středověku
Že byla středověká žena bezbranná bytost? Ale kdeže! Alžběta Uherská dokázala zatočit s mnoha stereotypy
Budeč
Ve chvíli, kdy zůstalo bezvládné tělo knížete Václava ležet na místě činu, začalo se odehrávat druhé dějství boleslavské vraždy
Václav II.
Čechy se z vůle římského krále ocitly s konečnou platností v rukách Oty Braniborského

Stránky

reklama