reklama

šlechta

Život šlechtice v novověku
Jak žil šlechtic před čtyřmi sty lety? Rychle! Dětská úmrtnost byla vysoká a ani v dospělosti neměl vyhráno
Nerovné sňatky
Přestože to přinášelo nelibost a ztrátu dědičných práv, docházelo v 19. století k mesaliancím - nerovným sňatkům aristokratů a běžných občanů
Pověst rodu Bítovských
Původ vladyckého rodu Bítovských nesouvisí se známým jihomoravským hradem, ale se vsí Bítov, vzdálenou nějakých 15 kilometrů od Opavy. Možná právě z jejích bran v dobách bájí a pověstí vyrazil za svým štěstím mladý rytíř, hrdina pověsti z dávných časů
Detail zápisu v registrech
Kdo by se nechtěl zúčastnit pijáckých zábav na dvoře Petra Voka z Rožmberka. Jeho pokutní pijácká registra jsou originální perličkou v české historii. Jak taková zábava probíhala a co všechno musel nový příchozí podstoupit?
Alžběta Báthoryová
Poháněly ruku čachtické paní sadistické choutky, nebo se stala obětí incestního dědictví?
Počítačový diagram
Nadaná matematička předpověděla, že počítače ovládnou svět. Co je na tom? Psala se polovina 19. století

Stránky

reklama