reklama

šlechta

Erb Kouniců
Po Vídni se dlouho povídalo o zálibě knížete v mladých dívkách. Všichni to věděli, ale nic se nedělo, dokud to neprasklo
Vídeň
Nejzřetelněji však kulturní odlišnost mezi ostrovním královstvím a rakouskou monarchií vystupuje v otázkách náboženství
Lady Mary Wortley Montagu
Jedno z nejosobitějších svědectví o střední Evropě na počátku 18. století pochází z pera Lady Mary Wortley Montagu, manželky britského velvyslance
Petr Vok z Rožmberka
Poslední nadějí pro pokračování věhlasného rodu se stal Petr Vok
Velmoži ve středověku
Kdysi dávno ve středověku, než u nás začaly růst jako houby po dešti kamenné hrady, se velmožové museli spokojit s dřevěným hradištěm
Tribunál
František Antonín Špork měl kromě lovu, knih a umění i jednu velice zvláštní zálibu. Liboval si ve vyvolávání sporů
Bitva u Novary
Radeckému vždycky záleželo na zlepšení stavu armády. Jeho vojáci byli v Itálii skutečně připravení

Stránky

reklama